TP Hạ Long luôn chủ động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và bảo đảm điều hành công việc thông suốt

Ngày 11/3, Thành phố Hạ Long tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá kết quả khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) thành phố Hạ Long năm 2022. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và thành phố; lãnh đạo Thành phố và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố.

Ngày 11/3, Thành phố Hạ Long tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá kết quả khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) thành phố Hạ Long năm 2022. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và thành phố; lãnh đạo Thành phố và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 152