Tổ chức bộ máy

 

- Đồng chí: Nguyễn Trung Kiên
- Chức vụ: Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường
- Năm sinh: 1981
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán – tin; Thạc sĩ QLVH
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0983.923.258
- Email: nguyentrungkien@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Vũ Đức Cường
- Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
- Năm sinh:1980
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại:0977.781.926
- Email:vuduccuong2@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Phạm Thị Tuyết
- Chức vụ:Phó bí thư thường trực Đảng ủy
- Năm sinh: 1970
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại:0982.687.919
- Email: phamthituyet@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hằng
- Chức vụ:Phó chủ tịch hội đồng nhân dân
- Năm sinh:1988
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, Cử nhân luật
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0983.330.966
- Email:nguyenthuhang.hl@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Chí Trung
- Chức vụ:Chủ tịch UB MTTQ phường
- Năm sinh: 1969
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại:0964.851.431
- Email: nguyenchitrung@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Ngô Đức Hạnh
- Chức vụ:Phó chủ tịch UBND
- Năm sinh:1983
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành quản lý xây dựng, Đại học Kỹ sư xây dựng
- Trình độ LLCT: Cao Cấp
- Điện thoại: 0983.103.386
- Email:ngoduchanh@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 159