Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) HĐND phường Hà Khẩu khoá X nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 02/04/2024, HĐND phường Hà Khẩu khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) để ban hành Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung giai đoạn 2021-2025 để đầu tư 07 dự án khởi công mới giai đoạn 2024-2025 triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long trên địa bàn phường Hà Khẩu; đồng thời phân bổ chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn vốn ngân sách Thành phố cấp có mục tiêu cho ngân sách Phường cho 03 dự án khởi công mới năm 2024. 

 

Đ/c Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy phường phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND phường, các vị đại biểu HĐND phường đã nghiêm túc bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất với sự tán thành của 100% đại biểu HĐND phường thông qua 02 dự thảo Nghị quyết theo thẩm quyền về phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầut ư công trung giai đoạng 2021-2025 để đàu tư 07 dự án khởi công mới giai đoạn 2024-2025 triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long trên địa bàn phường Hà Khẩu; đồng thời phân bổ chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn vốn ngân sách Thành phố cấp có mục tiêu cho ngân sách Phường cho 03 dự án khởi công mới năm 2024.

Theo đó, UBND phường Hà Khẩu sẽ là chủ đầu tư; các dự án này sẽ tập trung triển khai trong năm 2024 và năm 2025. Những nội dung được quyết nghị tại Kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng cho việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi của người dân, nhu cầu sử dụng các thiết chế văn hóa trong khu dân cư; khắc phục hạn chế trong tiêu thoát nước tại khu vực; đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và nâng cao điều kiện sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Từng bước nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Phường trong những năm tiếp theo.

Phường Hà Khẩu

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 120