Hội nghị lần thứ 39 BCH Đảng bộ Thành phố khóa XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Ngày 12/12/2023, BCH Đảng bộ Thành phố khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 39 nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên TW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự; Đồng chí Vũ Quyết Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị

Năm 2023, bám sát chỉ đạo của TW, của Tỉnh, BCH Đảng bộ TP, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm gắn với chủ đề công tác năm và điều kiện thực tiễn của địa phương, Thành phố đã hoàn thành 22 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền tiếp tục được tăng cường, tạo chuyển biến tích cực. Trong năm đã kết nạp 510 đảng viên, đạt 113,3% chỉ tiêu; Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để chủ động phát hiện, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố có nhiều cách làm mới, sáng tạo, nhất là trong triển khai các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh; 30 năm ngày thành lập thành phố Hạ Long.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế cả năm ước đạt 16,2%, nổi bật là khu vực dịch vụ tăng 17,4%. Thành phố đón 8,6 triệu lượt khách du lịch, bằng 120,6% so với năm 2022, bằng 101,2% so với kế hoạch. Tổng thu từ du lịch đạt 19.500 tỷ đồng, bằng 134,4% so với năm 2022, bằng 104,3% so với kế hoạch. Thu nội địa ước đạt 6.135 tỷ đồng. Số doanh nghiệp thành lập mới là 1.085 doanh nghiệp, đạt 103,3% Kế hoạch. Thành phố đón 8,6 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ du lịch đạt 19.500 tỷ đồng; Thành phố được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2021; xây mới, sửa chữa nhà ở cho 109 hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 6,6 tỷ đồng và là địa phương đi đầu, hoàn thành sớm nhất Tỉnh trước thời hạn 15 ngày; 100% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng đến năm 18 tuổi với tổng số tiền 12,5 tỷ đồng; xóa 10 hộ nghèo theo tiêu chí mới, duy trì không còn hộ cận nghèo theo tiêu chí nâng cao của Tỉnh; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 98,6%; số người tham gia BHXH tăng lên 6.500 người; giải quyết việc làm mới cho 7400 lao động, đạt 113,8% kế hoạch; Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn là 93,65%. Công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường được tăng cường; các nhiệm vụ triển khai Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040 được thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt chính là đòn bẩy quan trọng để thu hút đầu tư các dự án tạo động lực, trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chi đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giao thông, trụ sở, trường học, công trình phục vụ đời sống nhân dân; Kịp thời đánh giá, nhận diện và tháo gỡ những điểm nghẽn, đặc biệt trong quản lý đất đai và đầu tư công; kịp thời điều chỉnh Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban thường vụ Thành ủy phù hợp với tình hình thực tiễn. Ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 16/5/2023 của BTV Thành ủy; trong đó kịp thời nhận diện và tập trung xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đã tạo ra những thay đổi căn bản trong môi trường sinh thái, là tiền đề quan trọng để xây dựng Hạ Long trở thành thành phố kiểu mẫu. Cải cách hành chính tiếp tục có sự chuyển biến: Chỉ số DDCI của thành phố có bước cải thiện vượt bậc, xếp vị trí thứ 2 toàn tỉnh (tăng 06 bậc so với năm 2021); việc khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công thành phố mới đã khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, kiến tạo và phục vụ. Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo; hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2023 không để xảy ra sơ suất; chủ động nhận diện từ sớm, từ xa, từ cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh và nguy cơ gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự, tạo điều kiện tối đa cho phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên TW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng những kết quả ấn tượng mà thành phố đạt được trong năm 2023 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên TW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng những kết quả ấn tượng mà thành phố đạt được trong năm 2023 đồng thời yêu cầu thời gian tới thành phố phải xác định đột phá trong việc nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; quản lý, sử dụng hiệu quả tiềm năng, thế mạnh đặc biệt, nhất là các tài nguyên về thiên nhiên, du lịch, văn hóa, con người và địa kinh tế đặc biệt của thành phố để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Đột phá trong việc nâng cao chất lượng cán bộ, gắn liền với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý nhà nước về tài nguyên, đất đai, đầu tư công, phát triển xã hội, phát triển đô thị. Đột phá trong phát triển văn hóa, con người Hạ Long giàu bản sắc và đột phá trong bảo vệ môi trường.

Để thực hiện các đột phá trên, thành phố cần có hướng đi mới, cách làm mới, quyết sách mới và đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số; tập trung vào xây dựng đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhất là ở cấp chi bộ, đảng bộ cơ sở; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đối với người dân và doanh nghiệp; lấy tiêu chí hạnh phúc, sự tín nhiệm, hài lòng của người dân là mục tiêu phấn đấu, lấy tiêu chí phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư làm nhiệm vụ; tập trung rà soát các dự án đang triển khai trên địa bàn để hỗ trợ tháo gỡ kịp thời nếu có khó khăn, vướng mắc. Trong phát triển văn hóa, con người, phải đặc biệt quan tâm phát triển lĩnh vực giáo dục và đào tạo để phấn đấu xây dựng TP Hạ Long gia nhập mạng lưới các thành phố học tập do tổ chức UNESCO công nhận; phát triển văn hóa, con người Hạ Long tiêu biểu nhất tỉnh. Thành phố cần đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh quốc phòng và đối ngoại; dự báo từ xa, từ sớm, từ cơ sở, xử lý triệt để những vấn đề mới nảy sinh từ cơ sở, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy kết luận Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND Tỉnh và trên cơ sở đóng góp thảo luận của các đồng chí trong BTV, Thường trực Thành ủy, đại diện các phòng ban, đơn vị, địa phương, đồng chí Vũ Quyết Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nước rút để hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban chấp hành đảng bộ thành phố xác định mục tiêu tổng quát và tập trung chỉ đạo thực hiện 5 đột phá là:  Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố và của tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tập trung ưu tiên nguồn lực, khai phá tiềm năng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các xã; xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, tăng cường chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng đô thị và bảo vệ môi trường; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Hạ Long trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Đồng thời thống nhất 03 chỉ tiêu chủ yếu về xây dựng đảng, 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội - môi trường và các nhiệm vụ giải pháp; gắn với hiệu quả chủ đề công tác năm của tỉnh về “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

Trong thời gian còn lại của năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị phải tập trung cao độ, quyết liệt hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ của năm đã đề ra; tập trung rà soát đẩy mạnh cao điểm các hoạt tuyên truyền hướng về 30 năm ngày thành lập thành phố, tổ chức khánh thành và khởi công công trình chào mừng, chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm diễn ra vào ngày 31/12/2023, đảm bảo trang trọng, ấn tượng, an toàn cho đại biểu, nhân dân và du khách.

Đồng thời khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết của Thành ủy triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trước thềm Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 với khí thế vui mừng, phấn khởi, nhân lên niềm tự hào về những thành quả đạt được của thành phố qua 30 năm và trong năm 2023; khơi dậy mạnh mẽ ý chí quyết liệt, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm và nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Quyết tâm xây dựng phát triển thành phố Kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình. Cùng với đó, chuẩn bị chu đáo kế hoạch để nhân dân vui Tết, đón Xuân Giáp Dần năm 2024.

                                                                      Linh Hương – Lương Huấn

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 153