Đề xuất tăng trợ cấp người có công từ ngày 1/7

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất hai phương án tăng chuẩn trợ cấp người có công với cách mạng thêm 431.000 đồng hoặc 487.000 đồng mỗi tháng.

Chuẩn trợ cấp hiện nay với người có công là 1.624.000 đồng mỗi tháng. Đây là căn cứ tính các chế độ ưu đãi với họ cũng như thân nhân. Nghị định 75/2021 quy định từ ngày 1/7/2023 chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công phải tăng đảm bảo không thấp hơn chuẩn nghèo thành thị giai đoạn 2022-2025, tức 2 triệu đồng.

Trên cơ sở này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang đề xuất hai mức tăng. Phương án một tăng từ 1.624.000 lên 2.055.000 đồng. Tổng kinh phí chi trả trợ cấp tính toán trong năm nay là 29.495 tỷ đồng.

Phương án còn lại tăng từ 1.624.000 lên 2.111.000 đồng. Tổng kinh phí chi trả sẽ là 32.663 tỷ đồng.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đề xuất tăng mức quà bằng tiền mặt với người có công, gia đình người có công từ 500.000 lên một triệu đồng; quà hiện vật từ 150.000 lên 250.000 đồng.

Năm 2022, cả nước có gần 1,2 triệu người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng, kinh phí 29.490 tỷ đồng; 600.000 người hưởng chế độ điều dưỡng. Song một số trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng cơ sở vật chất xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng người có công.

Theo vnexpress.net

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 144