Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng

Quảng Ninh là một trong những địa phương luôn đi đầu trong công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Nhiều năm qua, công tác "Đền ơn, đáp nghĩa", các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng và gia đình chính sách đã trở thành truyền thống mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng bộ và chính quyền tỉnh.

Bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách của Trung ương để chăm lo tốt hơn đến đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng và các gia đình chính sách, tỉnh cũng đã ban hành một số cơ chế, chính sách riêng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng và gia đình chính sách. Trong đó, công tác hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng luôn được tỉnh Quảng Ninh quan tâm, thực hiện tốt. Tỉnh Quảng Ninh là một trong số các địa phương có số lượng lớn hộ chính sách người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ. Trong giai đoạn 2013-2021, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai và hoàn thành thực hiện 3 giai đoạn của Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở với tổng số 12.322 hộ gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở (gồm 6.467 hộ xây mới, 5.855 hộ sửa chữa); tổng kinh phí đã hỗ trợ 489.004 triệu đồng (Ngân sách Trung ương: 193.040 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 235.474 triệu đồng, ngân sách huyện: 55.835 triệu đồng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa: 4.264 triệu đồng, huy động khác 390 triệu đồng).

Theo đánh giá của Bộ LĐ-TB&XH, Quảng Ninh là địa phương triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo đúng kế hoạch và là một trong số các địa phương có số lượng lớn nhà cần được hỗ trợ nhưng hoàn thành đầu tiên trên cả nước. Việc triển khai hỗ trợ đảm bảo nghiêm túc, đúng đối tượng, điều kiện, kết quả xây dựng, sửa chữa nhà ở của người có công tại các địa phương đảm bảo theo quy định: Nhà ở sau khi được hỗ trợ đảm bảo tiêu chí "3 cứng", diện tích nhà ở đa số trên 30m2 (mức quy định là 24m2), chất lượng đảm bảo; hồ sơ giải ngân và hoàn công đảm bảo theo hướng dẫn của tỉnh. Nhiều hộ gia đình người có công được sự chung tay của gia đình, dòng họ và cộng đồng đã xây dựng lại nhà ở khang trang, to đẹp hơn với kinh phí lớn hơn nhiều so với kinh phí được hỗ trợ (ở các địa phương: Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên...).

Thực tiễn cho thấy, việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là chính sách mang ý nghĩa thiết thực và đầy tính nhân văn. Do đó đã tạo thành phong trào lan tỏa trong xã hội, được các cấp chính quyền, địa phương tích cực triển khai và sự ủng hộ, đóng góp của cả cộng đồng. Đặc biệt, việc triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo tâm lý phấn khởi chung của toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là việc chăm lo, đền ơn đáp nghĩa cho người có công với cách mạng đang khó khăn về nhà ở; củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của chương trình, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Theo đó trên địa bàn tỉnh có 1.450 hộ gia đình người có công được hỗ trợ (gồm 584 hộ xây mới và 866 hộ cải tạo, sửa chữa) với tổng kinh phí thực hiện từ ngân sách là 81.766,8 triệu đồng; tiến độ thực hiện hoàn thành trong năm 2023. UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương xác định danh sách, mức hỗ trợ, nhu cầu kinh phí ngân sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo quy định.

Hiện tại, các địa phương đã và đang triển khai thành lập Ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch thực hiện của địa phương và rà soát, phê duyệt cụ thể danh sách người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn làm cơ sở báo cáo tỉnh bố trí kinh phí có mục tiêu cho các địa phương thực hiện Đề án theo tiến độ.

Nguồn Báo Quảng Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 138