Chuyển đổi số

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đặt...

Quảng Ninh nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số với cơ quan nhà nước "không giấy tờ"...

Trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và cả định hướng chuyển đổi số toàn diện của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, giáo dục...

Quảng Ninh đã triển khai toàn diện các nội dung nhiệm vụ xây dựng Chính quyền số trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được của Đề án Chính quyền điện...

Thời gian qua, thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có những bước phát triển. Để hoạt động TMĐT tăng trưởng mạnh mẽ hơn, hiện các...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 62