Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Cùng với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tỉnh xác định chuyển đổi số là nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt. Đến nay tỉnh đã có những tiền đề quan trọng tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Sự kiện Quảng Ninh được Bộ TT&TT chọn để tổ chức Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam - VFTE lần thứ V và các hoạt động liên quan là cơ hội không chỉ quảng bá lợi thế cạnh tranh, mà còn giúp tỉnh có những định hướng hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số toàn diện.

Đi trước, đón đầu


 

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng và là nhân tố quan trọng phát huy sức mạnh của thời đại, thực hiện 3 đột phá chiến lược, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, giảm TTHC, giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực. Đảng và Nhà nước xem chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình CNH, HĐH đất nước. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đề cập tới việc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số trong các mục tiêu, quan điểm phát triển và đột phá chiến lược; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu cấp bách đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Đặc biệt, Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ được phê duyệt (Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020) xác định chuyển đổi số một cách toàn diện với sự tham gia của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan hành chính nhà nước.

Thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, BTV Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU (ngày 5/2/2022) về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về an toàn, an ninh mạng; đi đầu trong chuyển đổi số các cơ quan đảng, nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; trở thành mô hình mẫu về chuyển đổi số toàn diện cấp tỉnh.


 

Hiện thực hóa mục tiêu này, Quảng Ninh đã “đi trước, đón đầu”, tập trung xây dựng hạ tầng “mềm“, hạ tầng số từng bước đồng bộ, hiện đại phục vụ chuyển đổi số. Toàn tỉnh hiện có trên 6.100 trạm phát sóng di động. Hạ tầng Internet băng rộng được triển khai tại 100% xã, phường, thị trấn; 100% dân số được phủ sóng mạng thông tin di động; 99,8% dân số được phủ sóng mạng di động 4G trở lên; tỷ lệ 1,3 thuê bao/người; 100% dân số được phủ sóng Internet; 92,84% số hộ gia đình sử dụng thuê băng rộng cố định; 89,13% số hộ gia đình có kết nối cáp quang (cả nước là 75,39%).

Tỉnh tập trung triển khai Đề án xây dựng chính quyền điện tử là nền tảng cốt lõi cho xây dựng chính quyền số; nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành, phục vụ của chính quyền thông qua hệ thống hạ tầng, hệ thống thông tin dùng chung được triển khai sâu, rộng cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) và kết nối liên thông với trục văn bản của Văn phòng Chính phủ; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC với mô hình 14 trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và cấp huyện, 177 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.

Hiện 100% CBCCVC cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã tham gia, sử dụng thành thạo các tiện ích hệ thống chính quyền điện tử, thành phố thông minh của tỉnh; trên 99% văn bản hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh được trao gửi, nhận dưới dạng văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số; kết nối 100% bộ, ban, ngành của trung ương và 100% các địa phương trong toàn quốc; gửi và nhận trên 13,7 triệu văn bản điện tử có ký số; 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, được thiết lập, niêm yết, công khai trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh cung cấp 1.240 dịch vụ công trực tuyến/tổng số 1.367 TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (đạt tỷ lệ 90,7%). Năm 2023 toàn tỉnh đã tiếp nhận 861.990 hồ sơ TTHC, trong đó giải quyết 99,7% đúng hạn và trước hạn; trên 77% hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến; 100% phí, lệ phí thanh toán không dùng tiền mặt. Tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc toàn trình cả 3 cấp tỉnh đạt trên 82%, cao gấp 1,5 lần trung bình toàn quốc (gần 50%), trong đó cấp xã đạt trên 75%, cấp huyện đạt trên 80%, cấp tỉnh đạt trên 85%.

Tận dụng mọi cơ hội để chuyển đổi số toàn diện


 

Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, trở thành mô hình mẫu về chuyển đổi số toàn diện cấp tỉnh, Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số - VFTE lần thứ 5 năm 2023 với chủ đề sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động. Chuỗi các hoạt động gồm: Tuần lễ số quốc tế Việt Nam lần thứ 2; hội nghị bàn tròn cấp bộ trưởng; hội nghị ASEAN về 5G lần thứ 4; hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phát triển và khai thác các nền tảng số phục vụ chính phủ số ở các nước ASEAN; hội thảo về giảm cước roaming quốc tế trong ASEAN; hội thảo khu vực về kết nối hạ tầng CNTT an toàn và đa dạng. Diễn đàn là cơ hội không chỉ quảng bá hình ảnh Quảng Ninh đến các nước ASEAN, tổ chức, bạn bè quốc tế, mà còn trao đổi, tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm với các doanh nghiệp, chuyên gia nhằm định hướng chuyển đổi số toàn diện của tỉnh; cơ hội để các doanh nghiệp, chuyên gia và tỉnh cùng nhau chia sẻ giải pháp công nghệ có tính ứng dụng cao nhằm từng bước hợp tác đầu tư góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số toàn diện tại Quảng Ninh.


 

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Diễn đàn là dịp để các chuyên gia, các nhà hoạch định chiến lược, chính sách, các doanh nghiệp cùng đông đảo các đại biểu thảo luận, chia sẻ nhận thức, xu thế, tầm nhìn và tìm ra các định hướng, giải pháp nhằm phát triển các doanh nghiệp công nghệ số make in Viet Nam. Do đó cũng là cơ hội để tỉnh Quảng Ninh nói riêng, các tỉnh, thành phố trong cả nước nói chung có những định hướng xây dựng, phát triển các doanh nghiệp công nghệ số thúc đẩy, hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số.


 

Ông Nguyễn Tuấn Huy, Trưởng Ban Chuyển đổi số, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, cho biết: Thời gian qua Mobifone đã triển khai một số hợp tác với tỉnh Quảng Ninh và các địa phương, đơn vị trong việc lắp đặt hệ thống phát thanh thông minh, sử dụng trợ lý ảo AI phục vụ tìm kiếm văn bản, xây dựng website... Chúng tôi đã xây dựng ứng dụng du lịch thông minh Mobifone Smart Travel với mục đích quảng bá hình du lịch, hỗ trợ du khách trong quá trình khám phá điểm đến, tăng cường trải nghiệm du lịch của du khách thông qua công nghệ thực tế ảo. Thời gian tới chúng tôi sẽ thúc đẩy hợp tác với tỉnh Quảng Ninh số hóa các địa điểm du lịch trên địa bàn để đưa lên ứng dụng này.

Ông Vũ Văn Cao, Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Công nghệ - Viễn thông Elcom, cho biết: Quảng Ninh là địa phương có tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ với nhiều dự án diễn ra sôi động. Do đó việc kiểm soát xe tải trọng là giải pháp quan trọng đảm bảo ATGT, hạn chế hư hỏng hạ tầng, góp phần bảo vệ môi trường. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn sẽ được hợp tác với Sở GTVT và tỉnh Quảng Ninh cung cấp giải pháp kiểm soát tải trọng tự động nói riêng, các ứng dụng khác do Elcom nghiên cứu, xây dựng và phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số toàn diện của Quảng Ninh.

 

Nguồn Cổng thông tin điện tử QN

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 53