Quảng Ninh lập những kỳ tích phát triển mới

Năm 2023, Quảng Ninh chủ động vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục lập nên kỳ tích 9 năm liên tiếp tăng trưởng trên 2 con số (2015-2023). Đây cũng là năm thành công nhất của tỉnh trong thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài với con số kỷ lục ước đạt 3,1 tỷ USD; năm bứt phá trong phát triển văn hóa, xã hội, con người Quảng Ninh trên nhiều lĩnh vực.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức kỳ họp thứ 41, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nghị quyết số 12-NQ/TU (ngày 28/11/2022) của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 xác định chủ đề công tác năm là "Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân". Trong đó, mục tiêu là tăng trưởng đạt 2 con số, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Ngay từ đầu năm, Quảng Ninh cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, nặng nề hơn so với dự báo. Bên cạnh những khó khăn, thách thức chung, Quảng Ninh vừa phải tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp mới phát sinh chưa có tiền lệ, vừa phải tiếp tục xử lý một khối lượng lớn những yếu kém, tồn đọng, khuyết điểm kéo dài từ nhiều năm trước để lại được chỉ ra trong quá trình hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh chưa được kiện toàn trong thời gian dài.

Trong bối cảnh hết sức khó khăn đó, Quảng Ninh đã nhanh chóng định vị lại những cơ hội, thách thức, bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, dự báo đúng từ xa, từ sớm; phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; giữ vững tinh thần cải cách, giữ vững niềm tin của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên; kiên định mục tiêu và nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, tận tụy, tận tâm, tận lực trong giải quyết công việc.

Đặc biệt, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bám sát nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng; bám sát, thực hiện hiệu quả các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; Nghị quyết số 12-NQ/TU (ngày 28/11/2022) của BCH Đảng bộ tỉnh; bám sát thực tiễn, kịp thời có các chủ trương, chính sách giải quyết những vấn đề ngắn hạn, trung và dài hạn. Trong năm 2023, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 3 quy chế, 10 quy định, 4 nghị quyết, 7 chỉ thị, 8 chương trình hành động, 87 kế hoạch, trên 140 báo cáo và 250 kết luận, thông báo làm cơ sở để cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện.

Với những chủ trương, quyết sách khoa học, bài bản, những khó khăn, thách thức đã từng bước được tháo gỡ, giải quyết, các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh đạt nhiều kết quả tích cực, chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Quảng Ninh hoàn thành và vượt 12/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023; giữ vững đà tăng trưởng trên 2 con số ổn định trong 9 năm liền (2015-2023); GRDP năm 2023 ước đạt 11,02%; tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 55.632 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2022, trong đó thu nội địa ước đạt 39.632 tỷ đồng, tăng 7%.

Đáng chú ý, thu hút đầu tư có kết quả đột phá, ước đạt khoảng 5 tỷ USD, trong đó, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 3,1 tỷ USD, thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách ước đạt 1,9 tỷ USD. Đây là những con số kỷ lục về thu hút vốn đầu tư của Quảng Ninh từ trước tới nay. Đặc biệt là phần lớn các dự án đầu tư mới có tổng vốn lớn trong năm 2023 đều là từ các doanh nghiệp đã có dự án đầu tư sản xuất - kinh doanh trên địa bàn. Điều này càng khẳng định được nỗ lực của tỉnh trong cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, minh bạch, tạo dựng niềm tin vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

3 đột phá chiến lược tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư để đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Năm 2023, tỉnh đã khánh thành dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 341 (QL18C) từ KKT cửa khẩu Móng Cái đến KKT cửa khẩu Bắc Phong Sinh (giai đoạn 2); các dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục như: Bệnh viện Phổi Quảng Ninh, CDC Quảng Ninh, Trường THPT Bình Liêu, Trường THPT Cẩm Phả, Trường THCS&THPT Quảng La vào dịp năm học mới.

Trong năm 2023, Quảng Ninh cũng hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển văn hóa, xã hội, con người của cả giai đoạn 2020-2025; đời sống nhân dân, nhất là ở khu vực miền núi, biên giới, hải đảo được cải thiện, nâng lên rõ rệt. GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt trên 9.400 USD gấp đôi bình quân cả nước, đứng đầu ở khu vực phía Bắc. Tỉnh định hình rõ nét những giá trị cốt lõi, riêng có, giàu bản sắc văn hóa của địa phương với đặc trưng “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc”. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh; hoạt động đối ngoại được tăng cường.

Phát biểu tại hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 41, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Qua kết quả năm 2023 và nhìn lại nửa chặng đường triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, chúng ta có quyền tự hào trong sự kế thừa, đổi mới và phát triển, đến nay Quảng Ninh đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc với đà tăng trưởng 2 con số liên tục từ đầu nhiệm kỳ - ngay cả trong giai đoạn rất khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát, cùng với nhiều thành tựu to lớn, nhiều mặt nổi bật, mang tính tiên phong và đột phá, góp phần đẩy mạnh đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, hướng vào chất lượng phát triển.

Tận dụng tốt cơ hội, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức đã làm nên một Quảng Ninh vẻ vang với kỳ tích 9 năm liên tiếp tăng trưởng 2 con số, nhân dân được hưởng cuộc sống hạnh phúc với những chỉ số, chỉ tiêu, tiêu chí thống kê khoa học và minh chứng thực tiễn. Tin tưởng với đà tăng trưởng này sẽ góp phần để Quảng Ninh hoàn thành toàn diện nhiệm vụ trong hành trình về đích của nhiệm kỳ 2020-2025, tạo nền tảng vững chắc phát triển bền vững của giai đoạn 2025-2030 trong tầm nhìn định hướng đến năm 2050, xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc mà Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định.

Nguồn Báo Quảng Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 234