Phiên họp chuyên đề về giải pháp đổi mới thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công

Ngày 16/10, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tổ chức phiên họp thứ 2 hội nghị chuyên đề đánh giá về tình hình và kết quả triển khai giải pháp đổi mới trong thực hiện thủ tục chính phủ, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các bộ, ngành, địa phương. Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu Quảng Ninh.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Kết quả, trong 9 tháng năm 2023, tỷ lệ hồ sơ được cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử của các bộ, ngành, địa phương lần lượt đạt 22,48% và 38,94% (cùng kỳ 2022 đạt 8,78% và 13,14%). Việc chuyển hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử tại các bộ, ngành đạt 81,39% (cùng kỳ 2022 đạt 50,69%), các địa phương đạt 70,24% (cùng kỳ đạt 38,84%). Qua đó, góp phần xây dựng, đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành như: dân cư, bảo hiểm xã hội, đăng ký doanh nghiệp, hộ tịch điện tử, giấy phép lái xe...

Thực hiện Đề án 06, có 15 bộ, ngành, 63 địa phương hoàn thành kết nối hệ thống trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tổng cộng đã có 1,2 tỷ trường hợp tra cứu, 536 trường hợp đồng bộ thông tin công dân, 91,2 triệu thông tin nhân khẩu được làm sạch giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội và dân cư; 64,3 triệu hồ sơ cấp định danh điện tử, kích hoạt trên 42 triệu tài khoản. Bên cạnh đó, có 24 địa phương hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử.

Tại phiên họp, Tổ công tác kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bộ, ngành địa phương cần triển khai ngay các giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công…


 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định để việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình diễn ra thông suốt, thuận lợi, cần rà soát lại tất cả các thủ tục hành chính đồng bộ từ tỉnh đến trung ương, tái cấu trúc lại quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử, không đưa vào những thủ tục hành chính chưa đảm bảo các điều kiện thực hiện trực tuyến. Đồng chí Quyền Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các bộ, ngành trung ương cần sớm có các mẫu phôi điện tử ở các lĩnh vực đất đai, tài chính, tư pháp… và ban hành các quy định, hướng dẫn để có thể thực hiện ký số trên kết quả điện tử. Đặc biệt để đảm bảo việc khai thác dữ liệu số tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục trực tuyến, đề nghị các bộ, ngành trung ương tăng cường chia sẻ dữ liệu với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp thêm các tài khoản trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ khai thác triệt để, hiệu quả các dữ liệu về dân cư.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đổi mới cải cách thủ tục hành chính, người đứng đầu phải phát huy vai trò đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện đồng bộ hệ thống, kết nối liên thông chia sẻ với nhau; phải linh hoạt ưu tiên nhiệm vụ nào trước, sau, cắt giảm các dịch vụ công.

Đồng chí mong muốn mỗi cán bộ, công chức thực hiện công việc phải có đạo đức, có nhiệm, năng lực, phải biết lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp để kịp thời sửa chữa, tạo thuận lợi nhất trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 46