Nâng diện bao phủ BHXH trên địa bàn

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW (Nghị quyết số 28) ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, đến nay công tác thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực. Các chỉ tiêu về thực hiện chính sách BHXH, BHYT đều tăng qua các năm, điều này cho thấy hiệu ứng lan tỏa của Nghị quyết số 28 đã dần đi vào cuộc sống.

UBND tỉnh làm việc với Đoàn giám sát hội đồng quản lý BHXH, tháng 4/2023.

Qua 5 năm triển khai Nghị quyết số 28 về tổ chức thực hiện chính sách BHXH, đến nay diện bao phủ BHXH không ngừng tăng cả về số người tham gia và số người thụ hưởng; nhất là về phát triển người tham gia BHXH. Tính đến hết quý 1/2023, tổng số người tham gia BHXH toàn tỉnh là 272.083 người (tăng 45.800 người so với năm 2018 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 28), chiếm tỷ lệ 42,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, cao hơn 6% so với chỉ tiêu Nghị quyết 28 đề ra.

Trong đó số người tham gia BHXH bắt buộc là 249.489 người (tăng 26.000 người so với năm 2018), chiếm tỷ lệ 39,9% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; BHXH tự nguyện là 22.585 người (tăng 18.000 người so với năm 2018), chiếm tỷ lệ 3,6% lực lượng lao động trong độ tuổi, cao hơn 2,2% so với chỉ tiêu của Nghị quyết 28; số người tham gia BHTN là 238.144 người, tăng 6.000 người so với năm 2022, đạt 38,6% lực lượng lao động trong độ tuổi, cao hơn 4,6% chỉ tiêu Nghị quyết số 28. Tổng số người tham gia BHYT đạt trên 1,2 triệu người, tỷ lệ bao phủ đạt 95% dân số tỉnh.

Trong giai đoạn từ năm 2018 đến hết quý 1/2023, BHXH tỉnh đã thực hiện giải quyết cho 1.188.000 lượt người hưởng các chế độ BHXH. Trong đó đã thực hiện xét duyệt, giải quyết được 19.200 người hưởng các chế độ lương hưu, BHXH hàng tháng; giải quyết cho 41.361 người hưởng các chế độ 1 lần; giải quyết cho 1.127.467 lượt người hưởng chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, BHTN...

Những kết quả nổi bật trên cho thấy, Nghị quyết số 28 đã dần đi vào cuộc sống từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân đã có sự thay đổi nhận thức về tầm quan trọng của việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho người tham gia. Thời gian qua, BHXH tỉnh đã chủ động tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, chính sách hỗ trợ kinh phí tham gia BHXH, BHYT cho người dân.

Cùng với đó, BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN với nhiều hình thức đa dạng, phong phú theo chủ đề, tổ chức ra quân theo từng chiến dịch cụ thể, qua các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, tỉnh; qua mạng xã hội, cổng thông tin điện tử, trang DDCI của ngành; tuyên truyền trực tiếp qua hội nghị khách hàng, tư vấn, đối thoại, theo nhóm nhỏ đến hộ gia đình, địa bàn dân cư, khu phố… Thông qua các hoạt động tuyên truyền trên đã tác động không chỉ đến nhận thức của cấp, ngành, tổ chức mà còn tạo sự hiểu biết sâu rộng trong quần chúng nhân dân về quyền, nghĩa vụ tham gia BHXH.

BHXH tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành tại các đơn vị sử dụng lao động về thực hiện chính sách pháp luật BHXH. Qua thanh tra, kiểm tra, đã kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm Luật BHXH, BHYT, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh đặc biệt quan tâm chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng sát điều kiện, thực tế của ngành, địa phương. Hằng năm, BHXH tỉnh tăng cường rà soát, đơn giản hóa các TTHC theo thẩm quyền, cắt giảm từ 115 thủ tục (năm 2015) xuống còn 25 thủ tục hiện nay. Do vậy, việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân được BHXH tỉnh thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo việc thực hiện công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục và trả kết quả kịp thời. Toàn ngành tập trung đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện giải quyết TTHC về BHXH.

đọc thông tin chính sách BHXH, BHYT liên quan bản thân tại Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT do BHXH tỉnh tổ chức năm 2023.

Hiện nay, BHXH tỉnh thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tích hợp, cung cấp 13 dịch vụ công của ngành BHXH trên Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện quyết liệt chuyển đối số, ngành BHXH đã phối hợp với cơ quan công an, ngành tư pháp đồng bộ dữ liệu của ngành BHXH với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử. Hết quý 1/2023, toàn tỉnh có 846.000 người có thẻ BHYT được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; có 275.543 người sử dụng CCCD gắn chíp thay thẻ BHYT giấy; toàn tỉnh có 219/221 cơ sở khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ CCCD thay thế thẻ giấy; có 567.925 người đăng ký sử dụng ứng dụng VssID- BHXH số trên thiết bị di động thông minh. Điều này giúp người dân, người lao động chủ động quản lý thông tin, trực tiếp giám sát quá trình đóng, hưởng để đảm bảo quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT.

Từ thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, đồng bộ, hiện đại và chuyên nghiệp, BHXH tỉnh đã tạo được niềm tin, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong tỉnh. Theo kết quả xếp hạng về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, BHXH tỉnh đã có đạt tỷ lệ đánh giá hài lòng đạt 97,01%, cao hơn 16,01% so với chỉ tiêu trong Nghị quyết 28 đề ra.

Với những kết quả đã đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 28 nhận thức của người dân, người lao động ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý nhà nước về BHXH được chú trọng thông qua sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương. Qua đó đưa chính sách BHXH thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân như tinh thần Nghị quyết 28 đề ra.

Nguồn Báo Quảng Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 45