Hiệu quả truyền thông giáo dục sức khỏe

Truyền thông giáo dục sức khỏe có vai trò quan trọng đối với công tác DS-KHHGĐ. Để đạt được mục tiêu Chiến lược dân số đến năm 2030, ngành Dân số tỉnh luôn đề cao vai trò truyền thông, định hướng, nhằm thay đổi thái độ, hành vi của từng nhóm đối tượng trong xã hội.

Xác định tầm quan trọng của hoạt động truyền thông, vận động trong công tác dân số, Chi cục DS-KHHGĐ (Sở Y tế) tập trung triển khai sâu rộng truyền thông về dân số đến các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng, gia đình, nhất là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Các nội dung tuyên truyền thiết thực, sinh động; hình thức tuyên truyền đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tư vấn nhóm, tư vấn trực tiếp, nói chuyện chuyên đề, hội nghị, sản xuất các sản phẩm truyền thông...

Tại huyện Ba Chẽ, để nâng cao chất lượng dân số, một trong những nhiệm vụ được huyện quan tâm là đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi DS-KHHGĐ và triển khai các đề án nâng cao chất lượng dân số.

Theo đó, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương tổ chức nhiều hội nghị truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số đến người dân. Nội dung truyền thông tập trung phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về dân số, sức khỏe sinh sản, chính sách dân số pháp luật trong tình hình mới, như nâng cao chất lượng dân số, kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân, giáo dục giới tính cho vị thành niên, thanh niên... Trung tâm Y tế huyện còn chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức truyền thông các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương để người dân hiểu, ủng hộ và tham gia phối hợp thực hiện.

Chị Bàn Thị Tâm (xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ) chia sẻ: “Được các cán bộ dân số tuyên truyền về thực hiện các chính sách DS-KHHGĐ, vợ chồng tôi ý thức được việc chỉ nên dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt...”.

Nhờ công tác truyền thông mà những khẩu hiệu, pháp lệnh liên quan đến công tác dân số đã được nhiều người trong xã hội biết đến. Công tác truyền thông được triển khai với nhiều hình thức phong phú, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Hoạt động trọng tâm là tuyên truyền về quy mô, cơ cấu dân số, phân bố và chất lượng dân số đặt trong mối quan hệ với phát triển kinh tế - xã hội; duy trì mức sinh thay thế, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số.

Đối với quy mô dân số, các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với thực trạng mức sinh của từng địa phương. Với các địa phương chưa đạt mức sinh thay thế, tuyên truyền tập trung vào thông điệp giảm sinh, nhằm đạt mức sinh thay thế bình quân; lợi ích của KHHGĐ, quy mô gia đình ít con. Đối với những địa phương đã đạt mức sinh thay thế hoặc dưới mức sinh thay thế, truyền thông mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, duy trì khoảng cách giữa các lần sinh, ổn định mức sinh...

Về cơ cấu dân số, truyền thông mạnh mẽ nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, lên án các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình, bình đẳng giới.

Ở các địa phương, trọng tâm là truyền thông nhóm nhỏ tại các khu dân cư, tập trung vào các nội dung: Mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, sàng lọc trước và sau sinh…

Năm 2024 ngành Dân số tỉnh đặt mục tiêu chủ động ổn định mức sinh, tiếp tục giảm sinh ở những nơi có mức sinh cao, duy trì ổn định ở những nơi đạt mức sinh thay thế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi… Để hoàn thành mục tiêu này, ngành tiếp tục tổ chức thường xuyên các hoạt động truyền thông, đặc biệt là đến các nhóm đối tượng khó tiếp cận, như người di cư, người tàn tật, người cao tuổi; triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, như tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, mô hình phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh...

Nguồn Báo QN

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2006