Danh mục các công trình của thành phố đang đầu tư (tính đến 15/11/2022)

Danh mục các công trình của thành phố đang đầu tư (tính đến 15/11/2022)

TT

Danh mục dự án

Thời gian thực hiện theo QĐ phê duyệt

Quyết định phê duyệt CTĐT; phê duyệt điều chỉnh CTĐT, ngày, tháng, năm phê duyệt

 Tổng mức đầu tư

(ĐVT: Triệu đồng)

Quyết định phê duyệt dự án; phê duyệt điều chỉnh dự án, ngày, tháng, năm phê duyệt

1

Tuyến đường kết nối từ điểm đầu cầu Cửa Lục 1 đến ngã ba Kênh Đồng, phường Giếng Đáy

2021-2022

Quyết định số 209/QĐ-HĐND  ngày 07/12/2020

421.966

15362/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

2

Đường đấu nối Quốc lộ 279 đến Tỉnh lộ 342, thành phố Hạ Long

2021-2022

Quyết định số 210/QĐ-HĐND  ngày 07/12/2020

321.887

15330/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

3

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đồng Cao - Đò Bang, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long

2021-2022

Quyết định số 211/QĐ-HĐND ngày 07/12/2020

186.134

15331/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

4

Đường nối từ tỉnh lộ 326 đến khu đô thị Bắc Sông Trới , huyện Hoành Bồ.

2020-2022

Quyết định số 212/QĐ-HĐND ngày 07/12/2020

0

15360/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

5

Hạ tầng điểm lẻ xen cư khu vực điểm trường tiểu học Đá Trắng, thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (Giai đoạn 2)

2021-2022

Quyết định số 217/QĐ-HĐND ngày 07/12/2020

31.240

15325/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

6

Đầu tư hoàn thiện Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Xóm Làng, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long

2021-2022

Quyết định số 218/QĐ-HĐND ngày 07/12/2020

28.451

15303/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

7

Hạ tầng điểm dân cư, tái định cư tại thôn Đồng Sang, xã Vũ Oai, thành phố Hạ Long (giai đoạn 2)

2021-2022

Quyết định số 219/QĐ-HĐND  ngày 07/12/2020

14.957

15232/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

8

HTKT khắc phục xử lý ngập úng khu vực, khu 7, phường Cao Thắng và khu 5 phường Hà Lầm

2021-2022

Quyết định số 220/QĐ-HĐND ngày 07/12/2020

348.879

4405/QĐ-UBND ngày 21/5/2021

9

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư tại khu vực Đồng Giộc, thuộc khu 1, phường Hà Khẩu

2021-2022

Quyết định số 221/QĐ-HĐND ngày 07/12/2020

129.123

15536/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

10

Hạ tầng kỹ thuật dân cư, tái định cư tại khu 5, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long

2021-2022

Quyết định số 222/QĐ-HĐND ngày 07/12/2020

65.130

15537/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

11

Trụ sở công an xã Đồng Lâm

2021-2022

Quyết định số 227/QĐ-HĐND ngày 07/12/2020

13.452

15366/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

12

Cải tạo, chỉnh trang QL279 (đoạn ngã tư Ao cá đến ngã ba đường mới rẽ váo Hoành Bồ

 

 

 

 

13

Cải tạo hạ tầng, khắc phục ngập lụt tại thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long

2021 - 2022

74/NQ-HĐND ngày 31/3/2021

58.383

5595/QĐ-UBND ngày 30/6/2021

14

Cải tạo chỉnh trang kiến trúc cảnh quan hiện trạng khu dân cư khu Trới 5, phường Hoành Bồ

2021-2022

75/NQ-HĐND ngày 31/3/2021

8.624

2926/QĐ-UBND ngày 05/4/2021

15

Đường Hồng Hải - Hà Lầm (nối Quốc lộ 18A, phường Hồng Hải  với tỉnh lộ 336, phường Hà Lầm) và Hạ tầng kỹ thuật khai thác quỹ đất xen kẹp dọc tuyến

2021-2023

20/NQ-HĐND ngày 21/7/2021

598.710

QĐ 11709/QĐ-UBND ngày 09/12/2021

16

Trung tâm hành chính công thành phố Hạ Long

2021-2022

59/NQ-HĐND ngày 26/01/2022

24.961

Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 121/4/2022

17

Tuyến đường dọc mương, bên trái tuyến từ cầu K67 phường Hà Khánh qua cầu Nước Mặn đến đường 336 phường Hà Lầm

Năm 2022-2024

28/NQ-HĐND ngày 30/10/2021

481.252

QĐ 11710/QĐ-UBND ngày 09/12/2021

18

HTKT khu tái định cư tại Khu 2, phường Hoành Bồ

Năm 2022-2024

28/NQ-HĐND ngày 30/10/2021

61.854

11718/QĐ-UBND ngày 09/12/2021

19

Sửa chữa các hạng mục Nhà tang lễ phía Tây thành phố Hạ Long

Năm 2022

28/NQ-HĐND ngày 30/10/2021

1.448

11719/QĐ-UBND ngày 09/12/2021

20

Ô chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh trên địa bàn thành phố Hạ Long, tại xã Hòa Bình

2021-2022

28/NQ-HĐND ngày 30/10/2021

29.248

10305/QĐ-UBND ngày 11/11/2021

21

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng đoạn từ nút giao cầu vượt đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn thôn Trại Me, xã Sơn Dương đến thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm

2022 - 2024

32/NQ-HĐND ngày 14/11/2021

816.486

11711/QĐ-UBND ngày 09/12/2021

22

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tuyến đường liên xã, đoạn đường từ Mỏ Đông, xã Sơn Dương đến trung tâm xã Đồng Sơn

2022 - 2024

32/NQ-HĐND ngày 14/11/2021

374.929

11712/QĐ-UBND ngày 09/12/2021

23

Đầu tư xây dựng bổ sung làn đường dọc tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả trên địa bàn các phường Hà Phong, Hà tu, Hồng Hà

Năm 2022

47/NQ-HĐND ngày 14/01/2022

81.840

343/QĐ-UBND ngày 20/01/2021

24

Đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ với quy hoạch và quản lý quy hoạch dọc đường bao biển nói thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả trên địa bàn phường Hà Phong

Năm 2022

54/NQ-HĐND ngày 14/01/2022

104.850

354/QĐ-UBND ngày 20/01/2021

25

Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ công trình quốc phòng và đất quốc phòng kết hợp cải tạo chỉnh trang đô thị đoạn Km2+420 - Km5+320 tuyến đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả

Năm 2022

50/NQ-HĐND ngày 14/01/2022

110.300

350/QĐ-UBND ngày 20/01/2021

27

Cải tạo, chỉnh trang đô thị bên trái tuyến đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả đoạn từ khu vực hết Nhà Sàng đến cầu Khe Cá

Năm 2022

52/NQ-HĐND ngày 14/01/2022

69.300

342/QĐ-UBND ngày 20/01/2022

28

Cải tạo, chỉnh trang đô thị dọc hai bên tuyến đường bao biển đoạn từ bãi tắm Hòn Gai đến khu vực Nhà Sàng

Năm 2022

56/NQ-HĐND ngày 14/01/2022

89.000

351/QĐ-UBND ngày 20/01/2021

29

Xây dựng nhà đa năng trường THCS Sơn Dương, xã Sơn Dương.

Năm 2022 - 2023

70/NQ-HĐND ngày 20/7/2022

6.500

3583/QĐ-UBND ngày 21/9/2022

30

Xây mới trường THPT Ngô Quyền tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long

Năm 2023 - 2024

80/NQ-HĐND ngày 29/9/2022

250.000

4042/QĐ-UBND ngày 01/11/2022

31

Xây mới trường THCS và THPT Quảng La tại xã Quảng La, thành phố Hạ Long

Năm 2023 - 2024

81/NQ-HĐND ngày 29/9/2022

215.000

4035/QĐ-UBND ngày 01/11/2022

32

Xây dựng kè chắn đất cho tuyến đường giao thông tại tổ 5, khu 1, phường Hà Khánh

Năm 2022 - 2023

79/NQ-HĐND ngày 29/9/2022

1.600

Đã phê duyệt dự án

33

Cải tạo cống Cầu Huynh tại thôn Đồng Cao, xã Thống Nhất

Năm 2022 - 2023

79/NQ-HĐND ngày 29/9/2022

1.700

Đã phê duyệt dự án

34

Xây dựng nhà học 6 lớp trường TH&THCS Núi Mằn, xã Thống Nhất

Năm 2022 - 2023

 

 

Đã phê duyệt dự án

35

Tuyến đường đi qua khu vực các ô đất từ ô số 40 đến ô số 63 thuộc Quy hoạch khu tự xây đất đèn cột 5, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long

Năm 2022 - 2023

 

 

4094/QĐ-UBND ngày 04/11/2022

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 95