Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Ngày 9/12/2020, sau khi Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. Chính phủ đã ban hành 02 Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh về ưu đãi người có công với cách mạng, bao gồm Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, một số quy định về mức trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với  người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. Ngoài ra, đối với các chế độ như điều dưỡng phục hồi sức khỏe, hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; hỗ trợ ưu đãi giáo dục, thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ công tác mộ liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ và các chế độ ưu đãi như thờ cúng liệt sĩ; chi tiền ăn thêm ngày lễ, tết đối với thương binh, bệnh binh nặng…. có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2022 theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP.
Riêng đối với Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, điểm nổi bật là có thêm một số quy định về điều kiện, tiêu chuẩn công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như: Địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp vùng địch chiếm đóng được xác định theo quy định tại Phụ lục III. Địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn là địa bàn có điều kiện tự nhiên hiểm trở, khắc nghiệt, khó khăn dễ xảy ra tai nạn, bao gồm các địa bàn theo Phụ lục IV….. Mặt khác, Nghị định còn có quy định miễn, hoặc giảm tiền sử dụng đất cho người có công. Cụ thể, miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.
Đối với quy định giảm tiền sử dụng đất, Chính phủ quy định rõ các mức giảm 90%, 80%, 70% và 65% đối với những đối tượng cụ thể.
Chế độ miễn, hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công chỉ áp dụng một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao, nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do UBND cấp tỉnh quy định.
Trường hợp một hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện ưu đãi thì mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 100%. Trường hợp người có công đồng thời là thân nhân liệt sĩ thì chỉ hưởng chế độ cao nhất của một đối tượng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2022.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 15