Chấm dứt hoạt động của tổ chức Hội nông dân phường Hà Khẩu

Chiều 14/9, Hội nông dân thành phố đã tổ chức hội nghị công bố quyết định chấm dứt hoạt động của tổ chức Hội nông dân phường Hà Khẩu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố trao Quyết định chấm dứt hoạt động của tổ chức Hội Nông dân phường Hà khẩu kể từ ngày 10/9/2021

Những năm qua, tổ chức Hội và phong trào nông dân phường Hà Khẩu đã có những đóng góp to lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong từng thời kỳ. Hội viên hội nông dân đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và Thành phố phát động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh nhiều năm liên tục.

Tuy nhiên, trước thực trạng diện tích đất canh tác nông nghiệp trên địa bàn phường Hà Khẩu ngày càng thu hẹp, kinh tế nông nghiệp trên địa bàn phường chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế chung của phường. Cùng với đó là quá trình đô thị hóa, quỹ đất dành để quy hoạch phát triển đô thị ngày càng nhiều. Hội viên nông dân cao tuổi chiếm tỷ lệ cao, trong khi đó việc kết nạp hội viên mới ngày càng khó khăn, nhất là hội viên trẻ, phần lớn hội viên chuyển sang các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ… Do đó, Đảng ủy phường và Hội nông dân phường nhận thấy việc chấm dứt hoạt động của tổ chức hội là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn tình hình của phường.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố đã công bố Quyết định chấm dứt hoạt động của tổ chức Hội Nông dân phường Hà khẩu kể từ ngày 10/9/2021.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố đã ghi nhận những đóng góp của Hội, cảm ơn Ban Chấp hành Hội Nông dân phường các thời kỳ đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Đồng chí mong muốn các đồng chí hội viên tiếp tục tham gia các tổ chức hội khác với tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trần Thanh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 100